Faurecia

Film wizerunkowy oparty na storytellingu

FAURECIA | Film wizerunkowy

Faurecia – film wizerunkowy


Produkcja filmu wizerunkowego opartego na storytellingu.

Storytelling jest jednym z nieodłącznych elementów świata reklamy i polega na budowaniu historii wokół produktu lub usługi. Zwykle metoda ta wykorzystywana jest w filmach wizerunkowych globalnych marek. Jednak coraz częściej obserwuje się, że wchodzące na rynek firmy sięgają po tę technikę – co nas bardzo cieszy.

To co różni storytelling od zwykłego scenariusza to przede wszystkim nie mówienie o produkcie wprost. Jest on zwykle osadzony w historii, ale nie odgrywa kluczowej roli. Ponadto celem takiej reklamy jest zagranie na uczuciach i emocjach widza. Chodzi o to by widz poczuł więź z produktem lub usługą.

5
Dni zdjęciowe.

7 dni
Termin oddania.

Stopień ukończenia projektu.

Wykorzystany sprzęt.
storytelling

 

Ostatnio mieliśmy okazję wziąć udział w dużym projekcie. Dla firmy Faurecia stworzyliśmy trzy filmy wizernkowe, które później były prezentowane podczas gali. Film, który tu widzicie opierał się na storytellinu i opowiadał historię czwórki pracowników firmy. Pomysł skupiał się na pokazaniu pasji, które w pewien sposób łączą się z czynnościami bohaterów, które na codzień wykonują w pracy.

Działania Marketingowe

Facebook: 70%
YouTube: 65%
Motion Pikczer Blog: 10%

Połączenie filmu reklamowego z storytellingiem budzi coraz większe zainteresowanie na polskim rynku. Wiele firm dostrzega, że utożsamienie się widza z prezentowaną historią przekłada się na identyfikowanie i przywiązanie do produktu.